Werkwijze

Naar aanleiding van een kennismaking e.o. formulering van uw gewenste opdracht, wordt een volledige inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie behelst o.a.de volgende zaken:

 • uw bedrijf
 • uw aanbod (product of dienstverlening)
 • uw (potentiele) afnemers/doelgroep
 • het kwantitatieve potentieel (aantallen)
 • uw informatiebehoefte
 • uw verwachtingen en doelstellingen
 • mogelijkheden en onmogelijkheden van u of uw product/dienstverlening

Op basis van deze input zijn wij in staat een passende offerte met een daarbij behorend plan van aanpak uit te werken. Komen wij tot een overeenkomst, dan worden concrete afspraken met u gemaakt inzake de voorbereidingen t.b.v. opstart van uw pilot / campagne. Bij deze voorbereidingen kunt u denken aan de volgende zaken:

 • data (beschikbaar of aan te kopen)
 • uitwerking concept belscript n.a.v. inventarisatie
 • doorspreken administratieve workflows
 • afstemming gewenste rapportages / dataverwerking
  (responses kunnen in uw eigen CRM systeem verwerkt worden)
 • inplannen kick-off (fysiek en telefonisch mogelijk)
 • inplannen tussentijdse evaluatiemomenten (go / no-go momenten)
 • afstemmen gewenste start/einddatum

Onze (commerciële) belscripts wordt opgesteld op basis van een 4-tal fases:

FASE 1: contact fase en opening/aanleiding (Introductie)
FASE 2: Analysefase of behoeften onderzoek (analyse)
FASE 3: Presentatiefase o.b.v. informatie verkregen uit de analysefase (presentatie)
FASE 4: Afsluitfase of commitment verkrijgen (afsluiten)